علت تشابه فرزند به عمو ودایی
امیرالمومنین علیه السلام:
اگرمرد با قلبی آرام و ژن هایی ساکن وبدنی غیر مضطرب اقدام به نطفه گذاری کند،همانا نطفه در رحم زن ساکن میشود وفرزند شبیه به پدر ومادر خواهدشد.
اما اگرباقلبی غیر ساکن وژن هایی ناآرام وبدنی مضطرب اقدام کند، #نطفه در #رحم مصطرب خواهد شد وبه ژنی غیرازپدر ومادر میپیوندد.
اگر به #ژن های عموها بپیوندد فرزند شبیه به عموها خواهد شد. واگربه ژن های دایی ها بپیوندد ،فرزند شبیه به دایی ها خواهد شد.
علل الشرایع_المحاسن
اگر میخواهید فرزند شبیه به پدر ومادر باشد باید در هنگام نطفه گذاری در ارامش و بدون اضطراب باشید
#ژنتیک_در_طب_اسلامی
طب الائمه  نظر بدهید

لینک ثابت - نوشته شده توسط عبدالله افشاری در یادداشت ثابت - یکشنبه 96 آذر 6 ساعت ساعت 9:2 صبح