آهن تافته هم نمی سوزاند

??آهن تافته هم نمی سوزاند.

ابن جوزی می‌نویسد: «مردی از پرهیزکاران وارد مصر شد. آهنگری را دید که آهن تافته را با دست از کوره بیرون می‌آورد و حرارت آن به دست او هیچ تأثیری ندارد. با خود گفت این شخص یکی از بزرگان و اوتاد است. پیش رفت، سلام کرد و گفت: تو را به حق آن خدایی که در دست تو این کرامت را جاری کرده، دعایی درباره من بکن. آهنگر این حرف را که شنید، شروع به گریستن نمود.
گفت: گمانی که درباره من کردی، صحیح نیست؛ من از پرهیزکاران و صالحان نیستم.
پرسید: چگونه می‌شود با اینکه انجام چنین کاری جز به دست بندگان صالح خدا ممکن نیست؟
او پاسخ داد: صحیح است، ولی کرامتی که دیدی سببی دارد.
آن مرد اصرار ورزید تا از علت امر مطلع شود.
آهنگر گفت: روزی بر در همین دکان مشغول کار بودم. زنی بسیار زیبا و خوش اندام که کمتر مانند او دیده بودم، جلو آمد و اظهار فقر و تنگ دستی شدیدی کرد. من دل به رخسار او بستم و شیفته جمالش شدم و از او تقاضای نامشروعی کردم [و] گفتم هرچه احتیاج داشتی، برمی آورم.
با حالتی که حاکی از تأثر فوق العاده بود، گفت: از خدا بترس؛ من اهل چنین کاری نیستم.
گفتم: در این صورت، برخیز و دنبال کار خود برو. برخاست و رفت. طولی نکشید دومرتبه بازگشت، گفت: همان قدر بدان [که] تنگ دستی طاقت فرسا مرا وادار کرد به خواسته تو پاسخ دهم.
من دکان را بسته، با او به خانه رفتم. وقتی وارد اتاق شدیم، در را قفل کردم. دیدم مانند بید می‌لرزد.
پرسیدم: از چه می‌ترسی که این قدر به لرزه افتادی؟ گفت: هم اکنون خدا شاهد و ناظر ماست؛ چگونه نترسم. آن گاه ادامه داد و گفت: اگر رهایم سازی از خدا خواهم خواست تو را با آتش دنیا و آخرت نسوزاند. از تصمیم خود منصرف شدم، احتیاجاتش را برآوردم. با شادی و سرور زیادی به منزل خود برگشت.
همان شب در خواب دیدم بانویی بزرگوار که تاجی از یاقوت بر سر داشت، به من فرمود: «یا هذا جَزاکَ اللهُ عَنّا خَیراً؛ خدا پاداش نیکویی به تو عنایت کند. » پرسیدم: شما کیستید؟ گفت: «قالَتْ أم الصّبِیهِ الَّتِی اتَتْکَ وَ تَرَکْتَها خَوْفاً مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ لا أحْرَقَکَ اللهُ بِالنّارِ لا فِی الدُّنْیا وَ لا فِی الّاخِرَهِ؛ من مادر همان دخترکم که نیازمندی، او را به سوی تو کشانید، ولی از ترس خدا رهایش کردی. اینک از خداوند می‌خواهم که در آتش دنیا و آخرت تو را نسوزاند پرسیدم: آن زن از کدام خانواده بود؟ گفت: از بستگان رسول خدا. سپاس و شکر فراوانی کردم. به همین جهت، حرارت آتش در من تأثیر ندارد».[1]
----------
[1]: موسوی خسروی، پند تاریخ، تهران، اسلامیه، 1378، چ 13، ج 2، ص 243

 

 نظر بدهید

لینک ثابت - نوشته شده توسط عبدالله افشاری در یادداشت ثابت - چهارشنبه 97 آذر 22 ساعت ساعت 7:37 صبح


عجله نکن

عجله نکن

روزی روزگاری خدای متعال به یکی از بندگان خود که جوان بود پسری مرحمت فرمود. مرد پیوسته شکر خدا می کرد و رفت پیش نجاری و تمنا کرد برای پسرش گهواره بسازد. روزها، هفته‌ ها، ماه ها وسالها گذشت و نجار گهواره نساخت. بنده خدا هر وقت مراجعه می کرد می گفت عجله نکن می سازم. نوزاد بزرگ شد و ازدواج کرد و بچه دار شد ، پدرش پیر شد و به بستر بیماری افتاد ، به پسرش وصیت کرد که به فلان نجار سفارش داده بودم برای تو که نوزاد بودی گهواره بسازد. من عمرم کفاف نداد. برو به نجار بگو گهواره را برای پسر تو بسازد. بنده خدا به رحمت خدا رفت. پس از کفن و دفن پسرش به نجار مراجعه کرد و گفت من نوزاد بودم پدرم سفارش داده بود برایم گهواره بسازی که عمرش کفاف نداد و فوت کرد و خدا به من پسری داده آن گهواره را برای پسر من بساز. نجار با عصبانیت گفت اگر تو هم مثل پدرت عجله داری ببر بده کسی دیگری برای پسرت گهواره بسازد. 

 

«اوفو با العقود»نظر بدهید

لینک ثابت - نوشته شده توسط عبدالله افشاری در یادداشت ثابت - یکشنبه 97 آبان 21 ساعت ساعت 3:49 عصر


شکل زمین

[شکل زمین ]

 

ای مفضّل! در بستری که خداوند برای جواهر چهارگانه آفریده تا بطور گسترده رفع نیاز شود بنگر. از جمله گستردگی این زمین و کشیدن آن است. اگر این گونه وسیع و گسترده نبود چگونه جایها و مساکن مردم، کشتزارها، چراگاهها، جنگلها و درختان، داروهای فراوان، معادن بی‌شمار و پرفایده و بسیار را در خود جای می‌داد؟
چه بسا کسی این فلاتهای خشک و دشتهای دهشت‌آور را بی‌ثمر و بیهوده بینگارد. حال آنکه این جایها، جایگاه حیوانات و مسکن و چراگاه آنهاست.
نیز آنگاه که مردم در اضطرار می‌افتند که از وطن خود به جای دیگر رحل اقامت افکنند به این مناطق می‌روند. چه بسیار فلاتها و دشتها که به کاخها و بهشتها تبدیل شده و مردم در آنها سکنی گزیده‌اند! اگر زمین گسترده نبود گویی که مردم در میان حصاری تنگ گرفتارند و اگر ضرورت و امری ناگوار ناچارشان کرد که ترک وطن کنند هیچ مکانی نمی‌یافتند.
آنگاه در آفرینش زمین و در این شکل و هیأت بنگر: زمین آن گونه آرام است که گویی هیچ حرکتی ندارد و ساکت است و برای استقرار و ثبات اشیا جای مناسبی است. مردم می‌توانند بر روی آن در رفع نیازهایشان بکوشند، آرام بنشینند، براحتی بخوابند و هیچ تزلزلی در کارشان پدید نیاید.
اگر زمین، لرزان و ناآرام بود اینان قادر به ساخت بنا، نجاری و یا هر صنعت و حرفه دیگر نبودند و اگر زمین زیر پایشان می‌لرزید زندگی برای اینان گوارا نبود. اگر به حال مردم که در وقت وقوع زلزله زود گذر پدید می‌آید و اینان خانه و کاشانه خود را می‌گذارند و از آنها فرار می‌کنند، بنگری به این سخن بیشتر پی می‌بری.
اگر کسی بگوید: چرا این زمین لرزه‌ها پدید آمده؟ باید گفته شود: زمین لرزه و همانند آن، برای آن است که مردم، غافل نشوند، به هوش باشند [که ضعیف و ناتوانند] و در هراس افتند و [با احساس ضعف خود و قدرت آفرینشگر] از گناه و فساد به دور مانند. تمام بلاها و گرفتاریهایی که در جسم و مالشان پدید می‌آید برای همین امر و به سود و مصلحت و استقامت بخشیدن به آنان است.
صالح باشند، باعث می‌شود که در سرای دیگر چنان پاداشهایی برای شخص ذخیره گردد که با هیچ نعمت دنیوی برابری نکند. پس گاه صلاح و مصلحت عام و خاص در آن است که در نزول این بلاها در دنیا شتاب شود.
[سطح و پوسته زمین که به کار مردم می‌آید] آن گونه که خدایش آفریده، سرد و خشک است، سنگ نیز این گونه است. فرق بخشهایی از زمین با سنگ، خشکی بیشتر سنگ است. براستی اگر همه زمین مانند سنگ سخت، می‌گشت، آیا روینده‌ای بر زمین می‌رویید تا غذای حیوانی باشد و یا شخم و ساخت، ممکن می‌گشت؟؟
آیا نمی‌بینی که از خشکی و سختی سنگ، کاسته شده و جای جای زمین [به صورت خاک] سست و نرم گشته تا بتوان با آن کاری کرد و زندگی را بر آن استناد داد؟نظر بدهید

لینک ثابت - نوشته شده توسط عبدالله افشاری در یادداشت ثابت - جمعه 96 دی 2 ساعت ساعت 6:58 عصر


آفرینش تخم پرندگان و تدابیر نهفته در آن

آفرینش تخم پرندگان و تدابیر نهفته در آن ]

 

از آفرینش تخم پرنده درس عبرت گیر. در آن، ماده زرد رنگ و آب رقیق و سفید نهاده شده. بخشی برای آنکه جوجه به هم رسد و بخش دیگر برای تغذیه آن است تا آنگاه که تخم را بشکافد و بیرون آید. در تدابیر نهفته در این امور بنگر. از آنجا که رشد جوجه در درون آن جداره‌ها و لایه‌های سخت است و هیچ چیز به درون آن راه ندارد، در درون آن، آنقدر غذا تعبیه شده که جوجه را تا هنگام بیرون آمدن بس باشد. جوجه به یک زندانی می‌ماند که در درون زندانی محبوس است وپیرامون زندان را دژهای سخت فرا گرفته. هیچ راهی برای رسیدن غذا به او وجود ندارد در نتیجه غذا و روزی لازم برای مدت حبس را در کنارش می‌نهند.نظر بدهید

لینک ثابت - نوشته شده توسط عبدالله افشاری در یادداشت ثابت - جمعه 96 دی 2 ساعت ساعت 6:35 عصر


راز هوش حیواناتی چون بز کوهی، روباه و دلفین]

راز هوش حیواناتی چون بز کوهی، روباه و دلفین ]

 

ای مفضّل! در هوش حیوانات اندیشه کن و بنگر که خداوند جلّ و علا چگونه از سر لطف و رحمت و برای آنکه حیوانات بی‌عقل و اندیشه از نعمتی محروم نگردند در سرشت آنها هوش و کیاست نهاد؟
نوعی بز نر کوهی از مارها تغذیه می‌کند بر اثر آن، تشنگی سختی می‌یابد.
از هراس آنکه مبادا سمّ در جانش منتشر شود و او را هلاک گرداند، بر کرانه آب می‌ایستد، بسیار ناله می‌زند و صدا می‌کند ولی ذره‌ای از آن نمی‌نوشد؛ زیرا اگر بنوشد بزودی هلاک می‌گردد.
بنگر که سرشت این حیوان چگونه آفریده شده که از هراس زیان نوشیدن آب، آن تشنگی شدید را بر خود هموار می‌سازد؟ براستی که حتی انسان اندیشمند و عاقل نیز غالبا در چنین زمانی تحمل و خویشتن‌داری نمی‌تواند.
«روباه» نیز هنگامی که گرسنگی شدید بر او غالب می‌آید، به پشت می‌خوابد. شکمش را باد می‌کند تا پرنده‌ای مرده‌اش بپندارد. وقتی که بر آن نشست روباه بر آن می‌جهد، به چنگش می‌آورد و آن را می‌خورد. جز آن کسی که این گونه و از راه این حیله متکفل روزی روباه شده چه کسی روباه بی‌عقل و اندیشه را بر این نیرنگ یاری داده است؟
همچنین از آنجا که روباه از آن صولت و قدرت و توان حمله‌وری دیگر درندگان برخوردار نیست به او هوش و ذکاوت داده شده تا از راه نیرنگ و فریب زندگی کند.
«دلفین» هم که پرنده شکار می‌کند، هنگامی که در میان آب است، نیرنگ او برای شکار این گونه است: یک ماهی را می‌گیرد، می‌کشد و آن را بر روی آب می‌نهد تا بر آب بماند. آنگاه در زیر آن مخفی می‌شود. آب را حرکت می‌دهد تا از بیرون آب پیدا نباشد وقتی که پرنده بر ماهی نشست حمله می‌برد و آن را فرا چنگ می‌آورد
.نظر بدهید

لینک ثابت - نوشته شده توسط عبدالله افشاری در یادداشت ثابت - جمعه 96 دی 2 ساعت ساعت 6:24 عصر


شگفتیهای آفرینش: از زبان امام صادق(ع)،

شگفتیهای آفرینش: از زبان امام صادق(ع)،

 

ای مفضّل! مردم همه سرگشته‌اند و در طغیان خود متردّد و سرمستند. اینان از شیاطین و طاغوتهای خود پیروی می‌کنند. [ظاهرا] چشم دارند ولی [در واقع] کورند و نمی‌بینند. [ظاهرا] سخنگویند، امّا [در حقیقت] لالند و نمی‌اندیشند، [در ظاهر] می‌شنوند و لیکن [در حقیقت] کرند و نمی‌شنوند. به چیز اندک و پست خشنود گشتند و می‌پندارند که بر راه مستقیم هستند. از راه هوشمندان و اهل کیاست منحرف و در چراگاه فاسدان و پلیدان به چرا مشغول گشته‌اند. گویا این گروه از فرا رسیدن مرگ ناگهانی در امانند و از مجازات و کیفر برکنارند .
ای وای بر اینان! چقدر تیره بختند! و چقدر دشواری و عذاب آنان دراز است! در روزی که هیچ یاری یار دیگر را یاری نمی‌کند [و باری از دوش او بر نمی‌دارد] و جز آنکه خدایش رحم کند، هیچ کدام یاری نمی‌شوند.
مفضّل می‌گوید: از سخنان امام- علیه السّلام- سخت به گریه افتادم. فرمود:
گریه نکن! اگر پذیرفتی و شناختی خلاصی و نجات می‌یابی. آنگاه فرمود: از حیوان آغاز می‌کنم تا در باره آن نیز همانند چیزهای دیگر توضیح دهم:
در ساختار و شکل دهی بدنهای آنها اندیشه کن. مانند سنگ سخت نیست؛ زیرا اگر چنین باشد در وقت کار کردن و حرکت نمودن انعطاف پذیر نیست. نیز بسیار نرم و سست نیست که بر پای خود نایستد بلکه از گوشت نرم است. در میان گوشتها استخوانهای سخت و با صلابت آفریده شده و با عصب و عروق و ریشه‌ها همه به هم پیوند خورده‌اند. نیز بر روی آنها پوست محکمی به عنوان محافظ، تمام بدن را فرا گرفته است.
برخی برای ساختن مجسمه، چوبهایی را با ریسمان به پارچه می‌بندند و روی همه را صمغ می‌مالند. این کار همانند آن است که ما شرح دادیم. چوبهای سخت به منزله استخوانها، پارچه‌های نرم در حکم گوشت، ریسمانها به مثابه عصب و عروق و ... و آن صمغ به منزله پوست است. اگر می‌شود که حیوان زنده خود به خود به وجود آید، این مجسمه دست ساز هم خود به خود و بدون سازنده پدید می‌آید، امّا اگر آفرینش خود به خودی و بی‌آفرینشگر را در این مجسمه‌ها نمی‌پذیرید به طریق اولی نباید در حیوانات زنده [و بمراتب پیچیده و منظّمتر] چنین سخن فاسدی را معتقد گردید.نظر بدهید

لینک ثابت - نوشته شده توسط عبدالله افشاری در یادداشت ثابت - یکشنبه 96 آذر 27 ساعت ساعت 11:34 صبح


منشاء نحوست سیزده بدر

منشاء نحوست سیزده بدر

بعقیده یونانیان قدیم، دوازده الهه یا<خدایان دوازده گانه> رتق و فتق امور را بخوبی عهده دار بودند که بر اثر علل مفصلی ناگهان الهه سیزدهمی پدید آمد ، و یکی از خدایان دوازده گانه را کشت ! و نظام امور را برهم زد، از اینروی، یونانیان، سیزده را منحوس شمرده و برهم زننده نظام و مخل آسایش و ایمنی می دانستند، و سیزده در نظر آنها بد شگون گردید.

این عقیده ، با نشر فرهنگ یونان در جهان بخصوص هنگام کشورگشائی اسکندر به همه جا رفت، و در ادبیات و عقائد و سنن اجتماعی اقوام مختلف داخل شد.

 

منبع: کتاب جاهلیت و اسلام پا ورقی صفحه 483نظر بدهید

لینک ثابت - نوشته شده توسط عبدالله افشاری در یادداشت ثابت - جمعه 96 آذر 25 ساعت ساعت 10:46 صبح


علت تشابه فرزند به عمو ودایی

علت تشابه فرزند به عمو ودایی
امیرالمومنین علیه السلام:
اگرمرد با قلبی آرام و ژن هایی ساکن وبدنی غیر مضطرب اقدام به نطفه گذاری کند،همانا نطفه در رحم زن ساکن میشود وفرزند شبیه به پدر ومادر خواهدشد.
اما اگرباقلبی غیر ساکن وژن هایی ناآرام وبدنی مضطرب اقدام کند، #نطفه در #رحم مصطرب خواهد شد وبه ژنی غیرازپدر ومادر میپیوندد.
اگر به #ژن های عموها بپیوندد فرزند شبیه به عموها خواهد شد. واگربه ژن های دایی ها بپیوندد ،فرزند شبیه به دایی ها خواهد شد.
علل الشرایع_المحاسن
اگر میخواهید فرزند شبیه به پدر ومادر باشد باید در هنگام نطفه گذاری در ارامش و بدون اضطراب باشید
#ژنتیک_در_طب_اسلامی
طب الائمه  نظر بدهید

لینک ثابت - نوشته شده توسط عبدالله افشاری در یادداشت ثابت - یکشنبه 96 آذر 6 ساعت ساعت 9:2 صبح


مقایسه مصر و ایران

مقایسه مصرو ایران

??فهوی حسین : روزنامه نگار مصری که گرایش ناسیونالیستی عربی دارد و  اتفاقا مشی ضد ایرانی دارد در یک مقاله مفصل در مقام مقایسه مصر و ایران چنین مینویسد :
??ما و ایرانی ها بیش از سی سال پیش در فضای بین الملی در یک سطح بودیم .
ایرانی ها راه مبارزه و مقاومت در برابر ابر قدرتها ، بخصوص آمریکا را انتخاب کردند و ما مسیر سازش را برگزیدیم .
ما هر سال مزد خیانت مان به اعراب را از طرف آمریکا در قالب 4 میلیارد کمک بلاعوض میگرفتیم و ایرانی ها از همان اول فشار سیاسی، اقتصادی و تحریم و جنگ داخلی و جنگ نابرابر را تجربه کردند ....
 امروز ایران از یک قدرت منطقه ای به یک قدرت جهانی تبدیل شده که هیچ مشکلی در سطح منطقه و جهان بدون جلب نظر ایران قابل حل نیست.
 و کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا 64 بار هر کدام عبارت ایران را در مناظره تلوزیونی خود بکار میبرند.
 گویی حریفی جز ایران در سطح جهان ندارند ...
 و دیگر اینکه ایرانی ها در تمام علوم استراتژیک، از هسته ای تا فضایی و تا نانو و شبیه سازی و پزشکی و ..
 جز ده کشور برتر جهان میباشند و در صنایع موشکی چهارمین قدرت دنیا و از نظر دقت و سرعت موشکهایش شاید اولین کشور دنیاست .
و در منطقه جزیره امن و ثبات است و ما علیرغم حمایت آمریکا و اخذ کمک های سالیانه دغدغه تهیه یک وعده قرص نان برای اکثر مردم مان داریم و .....!!!؟؟؟
وقتی در مملکتی رهبر درست وحسابی نباشد، خب! وضعیت میشود مصر"
وقتی در جامعه ای وحدت نباشد میشود عراق"
وقتی در کشوری فرمانده ی استواری نداشته باشد میشود پاکستان
وقتی درکشوری به ظاهر مسلمان رهبر و رئیس آن مملکت، خود فروخته به شرق وغرب باشد میشود ترکیه"
??اما وقتی در کشوری شیعه ، رهبر باج به زمین و زمان ندهد، با همه ی فشارها ، سلیقه ها ، تندرو ، کندرو ، جنگ 8 ساله ، 30 سال تحریم سیاسی و اقتصادی، جایی برای نفس کشیدن دشمن باقی نمی ماند.
خوب آن وقت می شود ایران، در میان حصاری از آتش جنگ های منطقه که گرگهای زخمی پشت مرزهایشان بی قرار زوزه می کشند ...
کسی جرات ندارد به خاکشان چپ نگاه کند ... حتی مگس هایشان( پهبادها ).


منبع: روزنامه الشرق الاوسطنظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط عبدالله افشاری در یادداشت ثابت - جمعه 96 آبان 20 ساعت ساعت 9:43 صبح


مکان های با برکت

مکاننظر بدهید

لینک ثابت - نوشته شده توسط عبدالله افشاری در یادداشت ثابت - پنج شنبه 96 آبان 12 ساعت ساعت 5:41 عصر


بسم الله الرحمن الرحیم


.

.